Vattenkiosk

Vattenkiosken på Skyfallsvägen

Det finns en vattenkiosk vid Skyfallsvägen som gör det enkelt för dig som företagare att fylla din tank med vatten. Med vatten­kiosken säkerställer vi kvaliteten och säkerheten för vattnet till alla våra kunder.

När vatten tappas från brand- eller spolposter kan det orsaka tryckfall hos fastigheterna i närområdet, föroreningar och missfärgning av vattnet. Därför kommer vi på sikt att låsa alla brand- och spoluttag på det allmänna ledningsnätet. Istället kommer vi att bygga vattenkiosker på flera platser i kommunen.

Vattenkiosken har öppet dygnet runt och du hittar den till höger cirka 50 meter efter att du kört in på Skyfallsvägen på Ingarvet.

Privatperson

För dig som är privatperson finns det en kran på vattenkiosken där du kan tappa upp mindre mängder dricksvatten gratis, till exempel vid vattenavbrott i din bostad. Tänk på att ta med en egen dunk.

Företag

Du som är företagare kan beställa nycklar för att få tillgång till vattenkiosken, se formuläret nedan. Nyckeln till betalstationen är en värdehandling. Vid förlorad, skadad eller borttappad nyckel debiteras en kostnad om 500 kronor exklusive moms.

Abonnemanget är kostnadsfritt, du betalar bara per tappad kubikmeter vatten.
När du tankar vatten sker det med en hastighet av cirka 1 m³/minut.

Om du har ett brandposthuvud som lånats av oss ber vi att du återlämnar detta.

Vatten via slang är inte dricksvatten

Det är dricksvatten som kommer in i vattenkiosken, men eftersom vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning så kallar vi det för tekniskt vatten.

Vad kostar det?

Pris för tekniskt vatten


Avgift 2023

Avgift 2024

Rörlig avgift

17,28 kr per m³

19,00 kr per m³

Samtliga priser är exklusive moms.

Om vattenkiosken inte fungerar

Felanmäl vattenkiosken till kundtjänst på telefon 023-77 49 00. Felanmälan görs vardagar mellan 08.00 och 16.00.

Kontakta oss

Beställ nycklar i formuläret

Beställ nycklar genom att fylla i formuläret nedan, nycklarna hämtas vid vår kundtjänst.


Det är lämpligt att ni har en nyckel per bil.
Nyckeln till vattenkiosken är en värdehandling! * (obligatorisk)
Nyckeln till vattenkiosken är en värdehandling!

Vattnet är inte dricksvatten! * (obligatorisk)
Vattnet är inte dricksvatten!


Underskrift på plats hos kundtjänst: * (obligatorisk)
Underskrift på plats hos kundtjänst:

Frågor och kontakt

Vid frågor eller för att hitta adress eller öppettider till kundtjänst:
Läs mer om vår kundtjänst