Ersättning för vatten på rinn

Här kan du begära ersättning om vi har bett dig att ha vatten rinnande i samband med arbete på vattenledningar och kyla.

Du får ersättning med ett belopp motsvarande 3 m³/dygn vilket dras av på nästa faktura.

Fyll i uppgifterna i formuläret. Alla fält med * måste vara ifyllda.
Om du skickar in formuläret utanför vår kontorstid tar vi emot det följande vardag.

Jag har haft vatten på rinn:
Jag har haft vatten på rinn: