Ersättning för vatten på rinn

Här kan du begära ersättning om vi på grund av kyla eller andra arbeten har bett dig att ha vatten rinnande.

Du får ersättning med ett belopp motsvarande 3 m³/dygn vilket dras av på nästa faktura.

Fyll i uppgifterna i formuläret. Alla fält med * måste vara ifyllda.
Om du skickar in formuläret utanför vår kontorstid tar vi emot det följande vardag.

Jag har haft vatten på rinn:
Jag har haft vatten på rinn: