Tillfälligt vatten

Tillfälligt vatten är vatten som används under en begränsad tid, exempelvis under en byggnation eller ett evenemang. Här får du mer information om hur du gör för att få tillfälligt vatten.

Vattenkiosk

Vi hänvisar dig i första hand till vår vattenkiosk på Skyfallsvägen. Förutom den erbjuder vi två typer av tillfälliga anslutningar till de allmänna vattenledningarna, byggvatten och brandposthuvud.

Mer information om vattenkiosken

Byggvatten

Om du till exempel bygger hus och behöver tillfälligt vatten under tiden kan du, om det är tekniskt möjligt, få anslutning till så kallat byggvatten.

Så gör du en beställning

Fyll i formuläret Beställning av byggvatten

Hur lång tid tar det?

Du bör kontakta oss i god tid (cirka fyra veckor) innan du önskar inkoppling av vattnet. Anslutningspunkten ska bestämmas i samråd med oss. OBS: En kontrollerbar backventil och avstängningsventil ska vara monterat vid öppning av vatten.

Vad kostar byggvatten?

Byggvatten debiteras enligt gällande taxa för vatten och avlopp i Falu kommun. Kostnaden för byggvatten för en vanlig villa består dels av en avgift för att vi åker ut och öppnar för vattnet, dels av en avgift per levererad kubikmeter vatten. Kontakta oss för prisuppgifter gällande övriga typer av byggnader.

Pris för byggvatten


Avgift 2023

Avgift 2024

Fast avgift*

1 423 kr/år

1 565 kr/år

Rörlig avgift

20,35 kr/per m³

22,39 kr/per m³

*Fast avgift avser nyttjande av servis och debiteras per månad.

Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per bostadsenhet.

Samtliga priser är exklusive moms. Priser enligt gällande VA-taxa för Falu kommun.