Tillfälligt vatten

Tillfälligt vatten är vatten som används under en begränsad tid, exempelvis under en byggnation eller ett evenemang. Här får du mer information om hur du gör för att få tillfälligt vatten.

Vattenkiosk

Vi hänvisar dig i första hand till vår vattenkiosk på Skyfallsvägen. Förutom den erbjuder vi två typer av tillfälliga anslutningar till de allmänna vattenledningarna, byggvatten och brandposthuvud.

Mer information om vattenkiosken

Byggvatten

Om du till exempel bygger hus och behöver tillfälligt vatten under tiden kan du, om det är tekniskt möjligt, få anslutning till så kallat byggvatten.

Så gör du en beställning

Fyll i blanketten "Beställning av byggvatten" och e-posta den till info@fev.se eller skicka per post till Falu Energi & Vatten, Box 213, 791 25 Falun.

I beställningen anger du kontaktuppgifter och ett ungefärligt datum när fastigheten ska anslutas till vatten- och avloppsnätet. Du ska också skicka in en ritning över läget på etablering och önskad anslutningspunkt. I samband med anslutning kommer en vattenmätare att monteras.

Beställning av Byggvatten (pdf) Pdf, 699.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det?

Du bör kontakta oss i god tid (cirka fyra veckor) innan du önskar inkoppling av vattnet. Anslutningspunkten ska bestämmas i samråd med oss. OBS: En kontrollerbar backventil och avstängningsventil ska vara monterat vid öppning av vatten.

Vad kostar byggvatten?

Byggvatten debiteras enligt gällande taxa för vatten och avlopp i Falu kommun. Kostnaden för byggvatten för en vanlig villa består dels av en avgift för att vi åker ut och öppnar för vattnet, dels av en avgift per levererad kubikmeter vatten. Kontakta oss för prisuppgifter gällande övriga typer av byggnader.

Pris för byggvatten


Avgift 2023

Fast avgift*

1 423 kr/år

Rörlig avgift

20,35 kr/per m³

Samtliga priser är exklusive moms


*Fast avgift avser nyttjande av servis och debiteras per månad.

Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per bostadsenhet.

Priser enligt gällande  VA-taxa  2023 Pdf, 261.8 kB..

Brandposthuvud

Om du behöver tillgång till vatten under en period kan du kontakta oss för att hyra ett brandposthuvud. Du kan hyra huvudet för en kortare eller en längre period. Brandposthuvudet hämtas ut i vårt lager på Ingarvet och monteras på en befintlig brandpost.

Så gör du en beställning

Fyll i blanketten "Beställning av brandposthuvud" och e-posta den till info@fev.se eller skicka per post till Falu Energi & Vatten, Box 213, 791 25 Falun. Den som hämtar ut brandposthuvudet ska ta med sig en utskriven kopia som kvittens när brandposthuvudet hämtas på vårt lager på Ingarvet.

Beställning av brandposthuvud (pdf) Pdf, 518.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det?

Du bör kontakta oss i god tid (cirka fyra veckor) innan tidpunkt för när du önskar inkoppling av vattnet.

Vad kostar det?

I hyran ingår brandpostnyckel och pump. Det ingår inte slang och vi har inte heller möjlighet att låna ut slang. Brandposthuvudet har brandpostkoppling (brandslang) och atlaskoppling/klokoppling (för vanliga slangar).

Pris för brandposthuvud


Avgift 2023

Fast avgift per styck

280 kr

Rörlig avgift per dygn

43 kr

Rörlig avgift per m³

8,14 kr

Samtliga priser är exklusive moms


Priser enligt gällande VA-taxa 2023 Pdf, 261.8 kB..

Regler för användning

Du får bara använda brandposthuvudet på våra brandposter och när hyresperioden är slut ska du lämna tillbaka materialet till vårt lager på Ingarvet. Övrigt att tänka på:

  • Rapportera in mätarställning minst en gång per månad. Du lämnar avläsningen genom att ringa kundtjänst. Be att bli kopplad till avdelningen Mätdata.
  • Brandposter är markerade med en röd flagga, vanligtvis på husfasad eller stolpe.
  • Pumpa alltid ur brandpost efter användning.
  • Sönderfruset, skadat, borttappat och stulet brandposthuvud ska ersättas av dig enligt aktuell prislista.
  • Ett stulet Bradposthuvud ska polisanmälas och därefter skriftligen anmälas till vår kundtjänst.
  • Ett olovligt uttag med annan utrustning kommer att polisanmälas.

Ska vattnet användas som dricksvatten måste kvaliteten säkras med en provtagning. Du ansvarar för att det genomförs en provtagning. Kraven regleras i Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten.

Föreskrifter om dricksvatten - LIVSFS 2022:12 Länk till annan webbplats.