Pool och spabad

I Falu kommun kan du fylla poolen eller spabadet med allmänt vatten, bara du gör det på rätt sätt. Här får du mer information om hur du fyller och tömmer badet. Det är viktigt att du följer våra instruktioner, annars är risken att andra i ditt området får problem.

Fyll din pool

Du kan fylla en pool med allmänt vatten (kommunalt), bara du gör det på rätt sätt. Använd trädgårdsslangen för att fylla poolen med vatten. Planera fyllningen, det kan ta lång tid.

Så här gör du:

  • Munstycket på slangen måste vara över vattenytan under hela fyllningen, annars riskerar förorenat vatten att hamna i dricksvattennätet.
  • Fyll helst din pool eller spa under sen kväll eller natt när övrig vattenförbrukning är lägre. Undvik att fylla samtidigt som grannen.
  • Fyll inte din pool under torrperioder.
två tjejer badar i en pool och solen skiner

Töm poolen på rätt sätt

Det är inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattennätet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen till golvbrunn, WC, köksavlopp eller motsvarande. Det är inte heller lämpligt att släppa ut poolvatten med kemikalier i sjöar och vattendrag, eftersom det skadar växt- och djurlivet.

Så här gör du:

Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms. Du får bort kloret på två sätt:

  • Låt poolen stå ett par dagar i solen för att kloret ska förbrukas, eller:
  • Avklorera vattnet med kemikalie som du kan handla i butiker för pooltillbehör.

När vattnet är avklorerat kan du:

  • Släppa ut vattnet på din gräsmatta, lite i taget så det hinner sjunka undan, eller:
  • Släppa poolvattnet till det allmänna dagvattennätet.

För att du ska få använda dagvattennätet till pooltömning krävs det några saker:

  • Tömning får enbart ske till fastighetens dagvattenledning/brunn – inte i gatubrunnar.
  • Tömning får ske med max 5 liter/sekund.
  • Tömning ska ske vid torrt väder - det ska inte ha regnat dygnet före eller spås regn kommande dygn. Det ska inte heller ske vid snösmältning eller tjällossning.

Om du använder annat bakteriedödande medel än klor, kontakta oss innan du tömmer i ledningsnätet.