Vi byter mätare för framtidens Falun

Bilden föreställer en elmätare och exempel på vad denna nya mätare kan göra.

För att alla vi som bor i Falun ska kunna bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle byter vi nu ut alla elmätare till nya smarta mätare.

Den nya mätaren är förberedd för digitala tjänster som kan hjälpa dig att hitta energitjuvar i hemmet. Mätarbytet är också en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. Ett bra byte helt enkelt.

Sveriges alla elmätare ska bytas

Alla elmätare i Sverige ska bytas innan år 2025. Det är regeringen som beslutat om nya krav på elmätare för att öka möjligheten att påverka sin egen elförbrukning. Bytet sker områdesvis och vi är redan i gång. Mätarbytet gäller både privathushåll och företag. När det är dags i ditt område kommer du få ett brev hemskickat till dig.

När kommer vi till dig?

I arbetet med att byta mätare har vi tagit hjälp av vår entreprenör Hydrostandard. Ett första brev med information om att mätarbytet ska ske i ditt område skickas innan vi sätter igång. Behöver vår entreprenör komma in i din fastighet får du ett bokningskort med tid för byte cirka en vecka innan bytet ska ske. Sker mätarbytet utomhus får du ingen bokning inför besöket. Vår entreprenör besöker din gård och utför bytet. Vid besöket kan teknikern identifierar sig med ID-bricka och namnskylt. Bilarna är märkta med skylten ”Jag jobbar på uppdrag av Falu Energi & Vatten”.

Bytet av elmätare går lite olika till beroende på om du bor i lägenhet, villa eller är ett företag.

Flerfamiljhus och Företag:

 • I flerfamiljshus/lokaler sitter oftast elmätaren i ett centralrum och då aviseras dag och tid för bytet i trapphuset.
 • Sitter mätaren inne i lägenheten/lokalen vill vi att du eller utsedd person är på plats och släpper in teknikern.
 • För att kunna byta mätaren ska den vara fullt tillgänglig och vägen fram till mätaren ska vara framkomlig utan hinder.
 • Mätarbytet innebär ett strömavbrott på max 15 minuter.
 • När mätarbytet är klart tar vår tekniker med sig den gamla mätaren för återvinning.

Villa

 • Sitter mätaren inomhus behöver fastighetsägaren eller utsedd person vara hemma och släppa in teknikern.
 • För att kunna byta mätaren ska den vara fullt tillgänglig och vägen fram till mätaren ska vara framkomlig utan hinder.
 • Sitter din mätare utomhus behöver du inte vara hemma vid bytet. Vår entreprenör besöker din fastighet och utför bytet.
 • Mätarbytet innebär ett strömavbrott på max 15 minuter.
 • När mätarbytet är klart tar vår tekniker med sig den gamla mätaren för återvinning.

Bra att veta:

 • När det är dags för mätabyte i ditt område får du mer information via ett utskick.
 • Alla Falu Elnäts elmätare ska bytas och bytet är kostnadsfritt.
 • Behöver du boka om tiden och har fått ett bokningskort? Kontakta teknikern, telefonnummer hittar du på bokningskortet.
 • Under bytet av elmätare är du utan ström en stund, max 15 minuter.

Elmätaren byts:

 • för att det är ett lagkrav.
 • för att ge kunden möjlighet att följa sin elförbrukning.
 • för att ge möjlighet till bättre övervakning av elnätet och strömavbrott.
 • för att mätaren ska stödja framtida tjänster.