Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Brand i startbrännare på kraftvärmeverket

Under torsdagseftermiddagen hade vi ett driftstopp på en av pannorna på kraftvärmeverket. Under återstarten av pannan startade vi två startbrännare, där lågorna från en brännare gick åt fel håll och in i lokalen. Våra operatörer släckte då branden och ett automatiskt brandlarm gick i gång. Räddningstjänsten kom till platsen, men behövde aldrig genomföra någon släckning. Inga kunder har drabbat av driftstoppet.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Nej