Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Störning Fjärrvärme

Eventuell störning på fjärrvärmenät i delar av Bojsenburg på grund av brand.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Nej