Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Akut vattenläcka Solvägen

Vattenläcka Solvägen berörda fastigheter:
Solvägen 2 och 3.
Läckan är åtgärdad.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej