Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Läcksökning/korta vattenavstängingar i Övertänger Enviken

På grund av läcksökning på dricksvattennätet i Övertänger så kommer vattnet till din fastighet att kunna vara avstängt till och från korta stunder medans läcksökningen pågår under onsdag 20/12 till torsdag 21/12 på dagtid.
Detta gäller bara fastigheter som har kommunalt dricksvatten.
Efter ett arbete kan det uppstå missfärgat vatten i ledningarna. För att få bort det kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner. Missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet, detta är helt ofarligt. Är vattnet "vitt" beror det på att det har kommit in små mikrobubblor av luft i vattnet.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Ja