Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Vattenavstängning Moränvägen

På grund av planerade arbeten på vattenledningsnätet på Moränvägen så kommer vattnet till din fastighet att vara avstängt imorgon tisdag 2024-01-30 från klockan 12.00 till 14.00.

Vattenavstängningen kan ta längre tid om arbetet blir mer komplicerat än förväntat. Vänligen tappa upp vatten för husbehov innan avstängningen och var medveten om att vi också kan släppa på vattnet tidigare än aviserat, så se till att kranarna är avstängda när ni går hemifrån.

Efter ett arbete kan det uppstå missfärgat vatten i ledningarna, missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Om vattnet är "vitt" beror det på att det har kommit in små mikrobubblor av luft i vattnet. För att få bort allt detta kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen/luften försvinner, allt detta är dock helt ofarligt att dricka/förtära.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej