Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Vattenavstängning Haraldsbovägen/Vretstigen

På grund av planerade arbeten på vattenledningsnätet på Haraldsbovägen så kommer vattnet till fastigheter där att vara avstängt onsdag 7/2 från klockan 9.30 till 12.00

Vattenavstängningen kan ta längre tid om arbetet blir mer komplicerat än förväntat. Vänligen tappa upp vatten för husbehov innan avstängningen och var medveten om att vi också kan släppa på vattnet tidigare än aviserat, så se till att kranarna är avstängda när ni går hemifrån.

Efter ett arbete kan det uppstå missfärgat vatten i ledningarna, missfärgat vatten beror ofta på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. Om vattnet är "vitt" beror det på att det har kommit in små mikrobubblor av luft i vattnet. För att få bort allt detta kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen/luften försvinner, allt detta är dock helt ofarligt att dricka/förtära.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Ja