Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Störning på fjärrvärmeleveranserna

Under morgonen hade fjärrvärmeproduktionen en mindre störning vilket kan orsak lägre framledningstemperatur under förmiddagen.
Vi arbetar med att avhjälpa felet.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Nej