Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Dåligt vattentryck Vika

På grund av brand i Vika kan trycket bli sämre under kortare tid när Räddningstjänst fyller sin tankbil.Vattnet kan även bli missfärgat efter ett stort uttag.Får du missfärgat vatten sätt kallvatten på rinn tills vattnet blir klart igen.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej