Driftstörningen är äldre än 1 månad och kan därför vara inaktuell.

Akut vattenläcka i Vika

En akut vattenläcka har uppstått i Vika .Läcksökning pågår. Vattnet kan försvinna under perioder medans läcksökning pågår. Kl 23:30 läckan hittad och bortstängd.2st fastigheter+ Dellners kontor är utan vatten. Läcklagning påbörjas Lördag morgon 13/4.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej