Störning Fjärrvärme

Fortsatta störningar på fjärrvärmenätet efter nattens arbete. Återställning pågår.

Gäller: Fjärrvärme

Start:

Slut:

Planerat: Nej