Toftbyn/Gråsala

På grund av läcksökning kan vattnet komma och gå.

Gäller: Vatten & avlopp

Start:

Slut:

Planerat: Nej