Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Falun satsar på kretsloppspark

Avfallet i Falu kommun behöver minska och faluborna måste konsumera mindre för att gå mot ett mer hållbart Falun. Torsdagen 13 september 2018 sa kommunfullmäktige ja till förslaget om en kretsloppspark i Falun.

– Det blir en arena som innebär att vi förbättrar återvinningscentral som finns på Ingarvet. Vi kommer att utveckla samarbetet med befintliga second hand-butiker, ideella organisationer, företag, Falu kommun och skolor, berättar Hanna Bergman, hållbarhetschef på Falu Energi & Vatten.

Eftersom avfallsmängden i kommunen i dagsläget inte minskar behöver vi höja kunskapen kring cirkulär ekonomi och få invånarna att ändra sina beteenden. Cirkulär ekonomi innebär att det som vi tidigare behandlat och sett som avfall, får nytt liv genom att återanvändas och ses som en resurs.
– Genom att skapa en modern kretsloppspark som har inspirerande och kunnig personal går vi ett steg i rätt riktning. Parken ska förlänga livet på saker som i dag slängs trots att det med enkla medel kan återanvändas. Tanken är att förstärka personalen på återvinningscentralen med tre personer och att dessa ska agera som mottagningsinspiratörer, berättar Cajsa Hagberg, projektledare för kretsloppsparken på Falu Energi & Vatten.

Satsningen ska finansieras av avfallstaxan och ett årligt bidrag från Falu kommun som max ska vara 1,6 miljoner per år.
– I dagsläget vet vi inte när taxan kommer höjas eller hur mycket den kommer höjas. Det finns ett beslut på att höjningen max får bli 3,5 procent, avslutar Cajsa.