Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Falu Energi & Vatten köper Envikens Elnät

Onsdagen 31 oktober 2018 togs ett viktigt beslut för att Falu Energi & Vattens dotterbolag Falu Elnät ska kunna fullfölja köpet av Envikens Elnät.
– Vi har länge jobbat för att få köpa elnätsverksamheten så det känns verkligen roligt, säger Per Dahlberg, vd för Falu Energi & Vatten.

Onsdagen 31 oktober 2018 genomförde Envikens Elkraft Ekonomisk förening en extra föreningsstämma för att ta ställning till ett bud på samtliga aktier i Envikens Elnät AB. Budet lämnades av Falu Elnät AB, dotterbolag till Falu Energi & Vatten AB. Närmare 100 personer deltog i stämman och ett enhälligt beslut togs för att sälja föreningens elnätsverksamhet. En verksamhet som består av ett nät som distribuerar el till cirka 1 200 kunder i Enviken.

– Att bedriva en elnätsverksamhet är omgärdat av många regelverk och lagar. I takt med att kraven ökat, har vi insett att vår lilla organisation inte räcker till, säger Erik Holmberg, ordförande i Envikens Elkraft Ek.för.

Bättre förutsättningar i större företag

Envikens verksamhet är helt beroende av samarbeten med andra företag inom de flesta arbetsområden, vilket är en trend som sannolikt kommer att fortsätta.
– Det är också mycket känsligt med så få anställda, där några i praktiken har ständig beredskap. Vi tror att förutsättningarna att bedriva elnätsverksamhet är bättre i ett större företag, där arbetsuppgifter och ansvar kan fördelas bättre, säger Holmberg och fortsätter:
– Utöver det har flera av de större andelsägarna under längre tid önskat att elnätsverksamheten säljs. Nu är det beslutet taget.

Under onsdagen accepterade stämman Falu Elnäts bud på 27 miljoner, vilket inte var det enda budet som lagts.
– Nej, vi har fått in andra bud också, men Falu Elnäts bud var det bästa, säger Holmberg.

Välskött och ansvarfullt bolag

Falu Energi & Vatten har under lång tid varit intresserad av att förvärva Envikens Elnät. Enviken ligger mitt i bolagets eget elnätsområde.
– Envikens Elnät är ett välskött och ansvarsfullt bolag som under lång tid förvaltat och utvecklat nätet väl, vilket gör att det bedöms vara i gott skick. Vi ser stora synergimöjligheter genom affären och vi har redan kunder i området inom bland annat vatten, avlopp och återvinning, säger Dahlberg.

Att köpa Envikens Elnät är en strategisk affär för Falu Energi & Vatten. Det är ett litet elnät med stor betydelse.
– Vi utökar vår verksamhet, vilket bland annat ger oss bättre förutsättningar att effektivt bedriva verksamheten med flera kunder inom samma system. Allt som bidrar till att vi kan driva verksamhet så effektivt som möjligt kommer till nytta för våra kunder eller vår ägare, Falu kommun, menar Ragnar Kroona, styrelseordförande för Falu Energi & Vatten.

För Envikensborna innebär försäljningen på sikt lägre elnätsavgift. Idag betalar en Envikensbo något mer i elnätsavgift än övriga inom Falu kommun.
– De kommer också att få elnätsavgiften på samma faktura som andra produkter och tjänster från Falu Energi & Vatten. I övrigt kommer de nog inte att märka så stor skillnad, säger Dahlberg.

Landsbygdnät i gott skick

Inför försäljningen har det genomförts en extern övergripande besiktning av nätet och det bedöms vara i bättre skick än landsbygdsnät generellt i Sverige.
– Enviken har investerat mycket i förnyelse av elnäten, vilket är viktigt för att säkerställa hög leveranskvalitet med få avbrott, kommenterar Dahlberg.

I och med försäljningen kommer personal som arbetat med Envikens Elnät erbjudas tjänster hos Falu Energi & Vatten för att ta tillvara på deras kompetens.
– Vi har redan haft möten med personalen och presenterat lämpliga tjänster. Givetvis är det upp till varje enskild person att tacka ja till ett erbjudande att börja arbeta hos oss, säger Dahlberg.

Beslut i kommunfullmäktige

Nu väntar ett formellt beslut av köp i kommunfullmäktige i Falu kommun. Falu Energi & Vattens styrelse kommer att bereda underlag för att ett beslut ska tas i december.
– Vi hoppas kunna slutföra affären vid årsskiftet. När det är klart kommer vi att informera samtliga kunder om att det är en ny ägare till Envikens Elnät och vi kommer att påbörja en fusion för att integrera bolaget i Falu Elnät AB, avslutar Kroona.