Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Falun får bidrag för läkemedelsrening

Läkemedelsrester är ett problem i våra sjöar och vattendrag. Nu har Falu Energi & Vatten beviljats statligt stöd på 3 miljoner kronor för att utreda rening av läkemedel vid avloppsreningsverket i Främby.

Läkemedelsrester i miljön är ett stort problem. De renas inte i avloppsreningsverken och går direkt ut i våra sjöar och vattendrag. För att ta tag i problemet har staten genom Naturvårdsverket gett kommuner en möjlighet att söka bidrag till pilottester för läkemedelsrening.
– Idag finns det ingen rening av läkemedel i Främby och så ser det ut i majoriteten av landets avloppsreningsverk. Vi följer gällande lagkrav, men vi vet också att nya hårdare krav kommer påverka anläggningen i framtiden. Sedan ska vi komma ihåg att kommunen ska växa, berättar Melviana Hedén, projektledare på Falu Energi & Vatten.

Bedöma val av reningsteknik

Pilotprojektet ingår i en större förstudie som ska ta fram ett koncept för framtidens avloppsreningsverk i Främby. Konceptet ska möta moderna krav och bidrar till att reningsverkets utlopp i sjön Runn blir renare.
– Pilottestet kommer hjälpa oss att bedöma om valet av reningsteknik passar bra för Faluns avloppsvatten. Förutom läkemedel har vi en stor utmaning kring tungmetallhalter som kommer från den gamla gruvdriften, berättar Melviana.

Pågår under ett år

Pilotprojektet kommer att pågå under 2019 och pengarna ska användas till bland annat hyra av utrustningar, bemanning, labbanalyser och rapportering.
– Vår framtida ambition är att minska läkemedelsrester med minst 95 % av den totala halten i det inkommande avloppsvattnet.

Men även om avloppsreningsverken blir allt bättre på att hantera nya ämnen i avloppsvatten, ligger ett stort ansvar på konsumenten.
– Toaletten är ingen trollkarl. Överblivna mediciner ska inte spolas ner i toaletten, utan lämnas in till våra apotek, avslutar Melviana.

Sammanlagt fördelas 85 miljoner kronor ur regeringens satsning och pengarna går både till förstudier och investeringsprojekt.