Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Vi blir schyssta elhandlare

Nu kan du köpa schysst el från Falun. I mars godkändes Falu Energi & Vatten enligt energibranschens nya, tuffa certifiering Schysst Elhandel.

Som ett av de första elhandelsföretagen i landet har Falu Energi & Vatten blivit certifierade som schysst elhandlare.
– Certifieringen blir en garanti för kunderna att vi är en pålitlig elhandlare och att kunden är i goda händer, säger Per Magnusson, produktchef för elhandel.

Tyvärr finns det oseriösa elhandelsföretag som använder tveksamma metoder vid försäljning på gator, torg och i telefon. Även oskäliga avtalsvillkor och otydliga prisvillkor förekommer. Genom ökad tydlighet och lyhördhet från elbranschen är målet fler nöjda elkunder. Därför har branschen tagit initiativet till Schysst elhandel.

För att klara av att certifiera sig som schysst elhandlare krävs det att företaget lever upp till 17 kundlöften. Löftena omfattar bland annat en enkel och korrekt beskrivning av elhandelsavtalen och tydlig prisinformation.
– För oss är det självklart att vi säljer el på ett schysst sätt. Certifieringen är ett kvitto på att vi jobbar rätt och sätter kunden främst. Vi hoppas att kunderna ska upptäcka märkningen och välja en schysst elhandlare när de ska teckna elavtal, säger Per Magnusson.

Bakom certifieringen står branschorganisationen Energiföretagen Sverige med stöd från Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå och Energimarknadsinspektionen.

Alla 17 kundlöften finns att läsa på Energiföretagen.se Länk till annan webbplats.