Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Examensarbete ger viktiga svar

Bilden visar en grupp studenter som håller i varsin examensgåva från Falu Enerrgi & Vatten.

Under våren gjorde följande studenter sina exjobb hos oss, från vänster: Tomas Hammarlund, Lina Frank, Maria Silfwerin, Benjamin Lagerman och Ola Nyberg.

Under våren har fem högskolestudenter gjort sina examensarbeten hos Falu Energi & Vatten. I tisdags, den 18 juni, presenterade de sina arbeten som gav många svar men också en del frågor som behöver diskuteras mer.

En av handledarna, Melviana Hedén, utvecklingsingenjör/projektledare för Hållbar Utveckling på Falu Energi & Vatten, säger så här om de olika projekten:
– Samtliga arbeten som studenterna har gjort är viktiga och ger oss fördjupad kunskap inom olika områden. För oss gäller det att hänga med i utvecklingen, stärka våra muskler och locka till oss duktiga ingenjörer.

Melviana fortsätter:
– Att arbeta med högskoleelever som har färska kunskaper är givande. Ambitionen har varit hög och när eleverna får möjlighet att jobba med verklighetsbaserade frågor så växer motivationen än mer, säger Melviana.

Upptäckter inom läkemedelsrening

Studenternas examensjobb har gett svar på många frågor men det har också genererat i en hel del funderingar som företaget behöver jobba med framöver.
– Vi är mycket nöjda med det som eleverna kommit fram till. Om något ska lyftas så är det upptäckter inom läkemedelsrening av vatten. Nya infallsvinklar och ny teknik har genomlysts, vilket kommer att förbättra arbetssättet inom Falu Energi & Vatten, avslutar Melviana.

Följande examensarbeten presenterades:

  • Tomas Hammarlund, ”Elbilens påverkan på Faluns elnät vid hemmaladdning”:
    Med data från olika nätområden och prognoser för elbilsladdning i framtiden, har modeller och simuleringar skapats. Detta för att ge svar på hur Faluns elnät kommer att klara omställningen till elbilar.
  • Maria Silfwerin, ”Energi- och resurseffektivisering vid Främby reningsverk”: Hur kan ett nytt reningsverk i Främby nå målet att bli energineutralt? Arbetet har analyserat hur till exempel ny reningsteknik påverkar förutsättningarna och hur biogasproduktion kan utvecklas.
  • Benjamin Lagermalm, ”Kväve- och läkemedelsrening med olika metoder”: Analys av metoderna Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) och Granulerat Aktivt Kol (GAK) i det pågående projektet kring rening av läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten.
  • Ola Nyberg, ”Förutsättningar för tillverkning av biokol hos Falu Energi & Vatten”: Arbetet berör råvaror, pyrolysteknik och användningsområden, och beskriver möjligheter och utmaningar för Falu Energi & Vatten när det gäller integrering av biokolstillverkning i verksamheten.
  • Lina Frank, ”Solcellpark med träkonstruktion”: Undersökning av möjligheterna att bygga en solcellspark med träkonstruktion ovan mark på Kisbränderna i Falun. Olika förutsättningar, utmaningar och möjligheter har analyserats.