Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Falun klättrar i prisundersökning

Falun landade på plats 75 av 290 kommuner i den senaste Nils Holgersson-undersökningen för 2019.
– Det är en förbättring med fyra placeringar jämfört med 2018 och det är vi stolta över. Vårt mål är att nå plats 50, vilket är ett tufft mål med de förutsättningar vi har som en stor kommun med mycket landsbygd, säger Per Dahlberg, vd för Falu Energi & Vatten.

Sedan 1996 har HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO gemensamt undersökt hur mycket det kostar att driva ett flerbostadshus i landets 290 kommuner. I undersökningen tittar man på prisskillnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning (fjärrvärme).

Lägre elnätspriser än riksgenomsnittet

Årets undersökning visar att elnätspriserna i Falu kommun stigit mindre än riksgenomsnittet. Falun ligger nu på plats 55 av landets 290 kommuner.
– Det innebär att vi tillhör de 20 procent billigaste i landet, vilket är bra för en kommun med mycket elnät på landsbygden. Nästa år blir det ingen ändring av elnätspriserna i kommunen, vilket talar för att placeringen i Nils Holgersson kommer att förbättras ytterligare, säger Per Dahlberg.

Sänkta elnätspriser i Enviken

I början av 2019 förvärvade Falu Energi & Vatten elnätet i Enviken. Under december blev det också klart att Envikens elnät kommer att slås samman med kommunens övriga elnät från 1 januari 2020.
– Elnätspriserna för Enviken anpassas samtidigt till priserna som gäller för resten av kommunen. Det kommer att innebär sänkta elnätspriser för våra kunder i Enviken, berättar Per Dahlberg.

Störst förbättring inom sophämtning

Den största förbättringen har Falu Energi & Vatten gjort inom avfallsområdet. Där har företaget klättrat från placering 107 till 80 på ett år.
– Det är fantastiskt bra. Vi har haft några år med större investeringar för att förbättra våra återvinningscentraler och fordonsparken. Nu är investeringarna genomförda och jag tror att det finns fler kommuner som gör samma resa som vi gjort tidigare, säger Per Dahlberg.

Bilden visar ett höghus med statistik från Faluns placeringar i Nils Holgersson

Faluns placeringar i årets Nils Holgersson-undersökning: fjärrvärme (54), el (57), avfall (80), vatten och avlopp (154). Total placering blev 75 av 290 kommuner.

Om Nils Holgersson-undersökningen

Rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” ges ut varje år av Nils Holgersson-gruppen och undersöker prisskillnader för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme. Gruppen består av representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Faktauppgifterna till rapporten kommer från Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Energimarknadsinspektionen och Energiföretagen Sverige.

Läs mer på nilsholgersson.nu Länk till annan webbplats.