Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Stabilt resultat för Falu Energi & Vatten

Förra året var ett bra år för Falu Energi & Vatten. Koncernens resultat landade på 122,6 miljoner kronor, vilket är bättre än budget.
– Det är ett väldigt bra resultat som ligger cirka 20 procent över budget, säger Per Dahlberg, vd.

Under 2019 hade bolaget en resultatbudget på 103 miljoner kronor. Att utfallet blev bättre, nära 123 miljoner kronor, beror bland annat på anslutning av en vindkraftpark på Enviksberget och lägre ränta än budgeterat.

Engagerade medarbetare

Företagets basverksamhet - den dagliga leveransen till kunderna - har bidragit till ett resultat över förväntan. Undantaget är kraftvärmeverksamheten som inte nått budgeterade intäkter på såld värme samt en minskad elproduktion.
– Det sistnämnda beror på ett oplanerat stopp av elgeneratorn på vårt nyaste kraftvärmeverk då en skada på turbindelen upptäcktes. Det har gjort att vi inte kunnat producera el som planerat under sista kvartalet 2019, berättar Per Dahlberg.

Viktiga anledningar till att Falu Energi & Vatten klarar av att skapa ett stabilt resultat är medarbetarnas kostnadsmedvetenhet och effektivitetstänk.
– Effektivitet är ett av våra värdeord och det är viktigt att vi kan leva upp till det. Inte minst med tanke på att flera av våra verksamheter bedrivs som reglerade monopol och kunden inte kan välja någon annan leverantör. Jag är stolt över våra medarbetare som med stort engagemang säkerställer leverans till Faluborna varje dag, året om.

Resultat skapar utveckling

Att göra ett väldigt bra resultat som kommunalt bolag kan lätt ifrågasättas, framför allt när det kopplas ihop med priser.
– Även om vi gör ett starkt resultat räcker det inte till våra utgifter för investeringar. Det finns alltså inga pengar ”över”, utan vi måste till och med låna lite. Med tanke på hur viktiga dessa investeringar är för nuvarande och framtida kunder är det lättare att förstå varför vi behöver ett bra resultat.

Under 2019 har vi investerat 278 miljoner kronor i totalt 241 olika projekt. Några av de större projekten var anslutning av vindkraftparken i Enviksberget, elnät- och fiberutbyggnad i Toftbyn, utbyggnad av vatten och avlopp i Kniva och förbättringar av vattenkraftverket vid Gopen.
– Ett starkt resultat ger möjlighet att utveckla verksamheten och om du jämför våra priser med utvecklingen i landets övriga kommuner, så ligger Falun lägre än medelkommunen. Det visar till exempel den årliga prismätningen Nils Holgersson Länk till annan webbplats..

Lägre priser än medelkommunen

I förra årets prismätning hamnade Falun på plats 75 av 290 kommuner. Det är fyra placeringar bättre än 2018.
– Vårt stora mål är att nå placering 50. Vi jobbar alla utifrån olika lokala förutsättningar, vilket påverkar våra priser och placeringar i mätningen. Vårt verksamhetsområde, Falu kommun, är stort till ytan med mycket landsbygd. Placering 50 är med andra ord ett rimligt mål för att vi ska vara attraktiva för våra kunder, göra det underhåll som behövs och samtidigt utveckla bolaget för framtida utmaningar.

Koncernbidrag till kommunen

Resultatet på 123 miljoner kommer inte enbart gå till investeringar, utan bolaget lämnar även ett så kallat koncernbidrag till ägaren Falu Kommun.
– Sedan några år tillbaka lämnar vi totalt 18 miljoner kronor till ägaren. Det känns bra att det finns förståelse för den investeringstunga verksamhet vi bedriver och att ägaren låter så mycket som möjligt stanna kvar i bolaget. Det gör att vi på sikt kan minska våra lån, avslutar Per Dahlberg.