Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

"Vi är en viktig kugge i en kris”

En man står vid ett skrivbord i ett kontor

Världen befinner sig i en orolig tid med anledning av utbrottet av coronaviruset (covid-19). Vi har ställt några frågor till vår vd, Per Dahlberg, kring hur han ser på utbrottet och eventuell påverkan på verksamheten.

Vad är vårt uppdrag i krisen?

– Det kanske viktigaste är att göra allt vi kan för att fortsätta våra leveranser som vanligt. Vi är en otroligt viktig kugge och att upprätthålla den samhällskritiska verksamhet vi bedriver har högsta prioritet, i vissa fall nödvändigt för liv och hälsa. Att skapa trygghet och stabilitet i samhället när många människor är oroliga betyder mycket.

Hur påverkas bolaget av krisen?

– Eftersom vi har den funktion vi har i samhället ska vi också försöka att bedriva vår verksamhet så normalt det går för att inte fler än nödvändigt påverkas negativt. Exempelvis leverantörer, entreprenörer, konsulter och andra samarbetspartners.

Hur ser du på bolagets uthållighet i en samhällskris?

– Stora delar av vår organisation är vana vid att hantera kriser, oftast i form av fysiska störningar som påverkar vår leveransförmåga. Att hålla beredskap, rycka ut på kort varsel, ta nödvändiga beslut under press. Vana av det hjälper oss i nuläget.
Jag tycker att vi, så här långt, har hanterat situationen mycket bra. Om läget blir mer allvarligt är jag övertygad om att vi kommer att vara flexibla och genomföra åtgärder som är nödvändiga.

Vilket samarbete har vi med andra aktörer i samhället?

– Vi har dagliga möten med Falu kommun för att kunna samordna information och aktiviteter inom kommunkoncernen. Vi följer också våra branschorganisationer som arbetar i tät dialog med regeringen för att säkerställa att vi får den hjälp som behövs för att upprätthålla vår samhällskritiska verksamhet.

En utdragen kris kan vara väldigt utmattande. Hur tänker du kring det?

– Vi har till exempel uppmanat våra medarbetare att ta vara på de stunder som behövs för återhämtning, både mentalt och fysiskt. Vi vet inte hur länge utbrottet kommer att pågå och inte heller omfattningen.

– Men det kommer komma en dag då vi tittar tillbaka på denna period. Då tror jag att var och en av oss, stolt, kommer att kunna berätta om hur vi tillsammans tog oss igenom krisen!