Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Samarbete när en ny generation elmätare tas i bruk

Säkrare eldrift, enklare felsökning och snabbare registrering av värden – det är några av fördelarna när Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten tillsammans ingår avtal med danska Kamstrup för att möta framtidens funktionskrav på elmätare

Bakgrunden är ett regeringsbeslut gällande införande av nya funktionskrav som togs 2018. Några av de nya kraven innebär att mätarna ska klara av timmätning och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

Per Karlsson, chef Marknad system på Borlänge Energi:

– Regeringsbeslutet ligger till grund men både Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten jobbar kontinuerligt med vidareutveckling inom alla våra verksamhetsområden. Inhämtning och smart användning av mätvärden, till exempel hos elmätare, är inget undantag. Att samarbeta mellan bolagen har varit till stor nytta i upphandlingsförfarandet och med stor sannolikhet i den kommande införandefasen.

David Berg, chef Produktion Elnät på Falu Energi & Vatten:

– Vi ser många fördelar för kunden med de nya mätarna. Säkrare drift och tillgång till mer detaljerad information om den egna elanvändningen skapar möjligheter och ökad kontroll. Det finns delar av det här som underlättar det dagliga arbetet för oss som elnätsägare, men som helt klart även kommer kunderna till godo i slutänden. Dit hör de nya elmätarnas smarta funktioner som ger bättre förutsättningar för att övervaka lågspänningsnätet. Vi kommer alltså att få mer specificerad data att ta ställning till och kan då snabbare åtgärda problem som uppstår, vissa på distans.

Bild på elmätare

Så här ser den nya elmätaren ut.

Totalt handlar det om cirka 63 000 mätare i de båda städerna som ska bytas ut. Leverantören Kamstrup har mätarlösningar för el, värme, kylning och vatten och deras mätare finns installerade i bostäder och offentliga byggnader över hela världen.

För mer information kontakta:

David Berg, Falu Energi & Vatten, 023-77 49 41
Per Karlsson, Borlänge Energi, 023- 73 024