Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Besök helst återvinnings­centralen en vardag

Under vardagar har vi väldigt få besökare på Falu återvinnings­central, men på helgerna väldigt många besökare, vilket leder till trängsel. Så om möjligt - besök återvinnings­centralen en vardag!

Det finns flera anledningar att besöka återvinningscentralen en vardag, dels underlättar det för dig då du slipper väntetid och att trängas med andra och dessutom minimerar vi smittspridningen.