Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Falu Energi & Vatten topp 10 i kvalitetsundersökning för elhandel

Årets kundundersökning inom energibranschen har presenterats. Den visar att kundnöjdheten för branschen generellt minskat något sedan förra årets mätning. Falu Energi & Vatten återfinns på topp 10 bland privata elhandelskunder vilket visar att vi har en hög kundnöjdhet.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter årligen kundnöjdhet bland privat- och företagskunder för elhandel, elnät och fjärrvärme.

– Undersökningen ger oss bra information om hur våra kunder uppfattar oss utifrån egna upplevelser och faktiska kontakter, med andra ord vad som driver kunderna att bli och förbli kunder, säger Per Magnusson, produktchef el på Falu Energi & Vatten.

Effekterna av Covid-19 pandemin är tydliga och kombinationen att vara digital och nära sina kunder är en övergripande utmaning för branschen och det gäller även Falu Energi & Vatten. Behovet av digitala tjänster ökar hos energibranschens kunder.

Den digitala kundrelationen blir allt viktigare

Digitalisering och service behöver utvecklas samtidigt för att möta kundens förväntningar. Tydlig efterfrågan från kund är leveranskvalitet och pålitlighet.

– En utmaning för hela branschen är kombinationen av att vara digital och nära sina kunder. Vi behöver fokusera på flera saker samtligt och digital utveckling behöver ske parallellt med övrig utveckling kring service, berättar Per Magnusson.

Falu Energi & Vattens styrkor är lojalitet och att vi lever upp till kundens förväntningar.

– Vi är en trygg leverantör i en bransch som många upplever krånglig. Vi jobbar med flera olika initiativ som ska göra det lättare att vara kund hos oss. Till exempel arbetar vi just nu hårt för att under 2021 kunna erbjuda våra kunder att sköta sina ärenden och få relevant information av oss i en app, avslutar Per Magnusson.