Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

SBB väljer Falu Energi & Vatten vid satsning på elbilsladdning

Två män vid namn Daniel och Mats tar i hand på ett Coronasäkert sätt, med hjälp av två laddkablar.

Daniel Asplund, Falu Energi & Vatten (tv) och Mats Stenberg SBB (th) krokar laddning med varandra.

För att vardagen med elbil ska fungera är det viktigt att det finns laddstationer där bilen parkeras ofta, som vid hemmet och på jobbet. Nu hjälper vi SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) att ordna en driftsäker laddlösning för personal, besökare och hyresgäster.

SBB har bostäder för uthyrning i olika delar av Falun. De riktar sig till både privatuthyrning och samhällsfastigheter. Deras ambitiösa mål för att minska klimatpåverkan och miljöbelastning gör att de satsar på laddstationer.

Daniel Asplund, produktchef för Laddinfrastruktur på Falu Energi & Vatten berättar om beställningen de gett oss:

– Redan för två år sen inleddes samarbetet mellan Falu Energi & Vatten och SBB, då vi installerade laddstationer på fastigheten Kvarnporten i Falun. Nu utökas samarbetet och sammanlagt ska 36 laddpunkter installeras på fyra av SBBs adresser i Falun.

Tack vare vårt breda utbud av laddstationer, teknik och systemtjänster kan vi leverera anpassade laddlösningar helt enligt SBBs funktionskrav och förutsättningar.

Ska vara enkelt

Förutom att SBB köper laddstationer och installation av oss, så har vi även gjort en laddanalys för att kartlägga förutsättningar och behov vid de olika parkeringarna. Dessutom hjälper vi SBB att söka investeringsstöd från Naturvårdsverket och de har ett serviceavtal med oss att luta sig mot om någonting skulle strula, säger Daniel.

Varför valde SBB oss?

Mats Stenberg jobbar som teknisk förvaltare på SBB. Han säger att anledningen varför de valt oss som samarbetsparten är för att de vill ha en lokal förankring på orter där SBB är representerad.

– Falu Energi & Vatten har den rätta kompetensen och kan leverera en hållbar helhetslösning, berättar Mats.

Fakta SBB´s satsning på laddstationer

Vid Kvarnporten kompletteras de befintliga laddstationerna med flera nya. På besöksparkeringen kommer det att finnas fyra laddplatser, där besökare kan starta laddning via app eller kortbetalning. Dessutom installeras fler laddstationer för fastighetens hyresgäster.

På I13-området kommer vi att installera laddstationer på två platser. Dels framför Dalasalen för besökare och allmänheten, och dels längre in på kaserngården för SBBs hyresgäster.