Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Förnybar värme i Sundborn

Idag den 27 september tar vi första spadtaget för klimatsmart fjärrvärme i Sundborn. En satsning vi gör tillsammans med kommunen och Kopparstaden.

Klimatsmart fjärrvärme

Idag, den 27 september, startar byggnationen av ett helt nytt fjärrvärmenät i Sundborn. Falu Energi & Vatten har sedan tidigare förnybar elproduktion genom vattenkraftverket. Nu utvecklar vi, tillsammans med Kopparstaden och Falu kommun, energisystemet i Sundborn med förnybar värmeproduktion.

Tillsammans skapar vi framtidens Sundborn!

Vad innebär fjärrvärme?

Fjärrvärme är enkelt, driftsäkert och klimatsmart. Det nya fjärrvärmenätet kommer att minska miljöbelastningen från nuvarande värmekällor. Bara Sundbornskolans miljöbelastning kommer att minska med 70%. Fjärrvärmenätet baseras på förnybart biobränsle.

- Fjärrvärme Sundborn kommer ha en biobränslepanna med pellets från Falun. Pellets som tillverkas i vårt bioenergi­kombinat med hjälp av överskottsvärme och spillprodukter från lokala sågverk. På så vis skapas ett lokalt, cirkulärt och förnybart kretslopp, säger Sofie Bergsten, projektledare för Fjärrvärme Sundborn.

Den gemensamma satsningen gör också att vi undviker en effektökning i det lokala elnätet.

Det nya fjärrvärmenätet utvecklar och säkerställer det lokala energisystemet i Sundborn.

Läs mer om fjärrvärme

Vad händer i Sundborn?

Du som bor i Sundborn har kanske sett att vi i veckan fällt träd mellan Sandsbergs förskola och Ramsnäsvägen? Det är där den nya fjärrvärmecentralen ska byggas. Fjärrvärmecentralen kommer vi klä in i faluröd träpanel, och träd och buskage kommer växa upp runt omkring.

Under hösten kommer vi också att börja gräva för det nya fjärrvärmenätet, som kommer gå från fjärrvärmecentralen, ner längs Ramsnäsvägen, för att i höjd med Coop korsa under vägen.

Självklart finns också en plan för att minimera påverkan på trafikflöden och förbi­passerande. Löpande information kommer och vi planerar att besöka skolan och förskolorna för att berätta mer om projektet.

Marken ovanför fjärrvärmenätet kommer vi återställa så det kommer inte att synas när vi tagit det i drift.

Fjärrvärmenätet i Sundborn kommer att värma skola, idrottshall, Kopparstadens lokaler på Blomstervägen och de nya hyreslägenheterna på Ramsnäsvägen.

Det nya fjärrvärmenätet kommer tas i drift våren 2022.

Grävskopa som gräver för fjärrvärme i Sundborn.

Följ projektet

Här kan du följa projektet och prenumerera på löpande information

Inom kort kommer vi skicka ut inbjudan till pressträff.