Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Pris för bästa klimatinitiativ i allmännyttan

Illustration över fjärrvärmenätet. Hur ledningarna går från fjärrvärmecentralen till Kopparstadens bostäder, till den framtida skolan, och till idrottshallen.

Kopparstaden blev tack vare samarbete med Falu Energi & Vatten en av vinnarna i 2021 års bästa klimatinitiativ i allmännyttan.

Tack vare samarbetet kring bygget av fjärrvärme i Sundborn blev Kopparstaden en av vinnarna i Sveriges allmännyttas pris "2021 års bästa klimatinitiativ i allmännyttan".

Klimatnytta vid samverkan

Kopparstaden vann kategorin "Effekttoppar och förnybar energi" för att de tillsammans med oss på Falu Energi & Vatten skapat ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för att anlägga en fastbränslepanna som eldas med biobränsle och ett närvärmenät i ett samhälle med färre än 1000 invånare.

– Projektet visar att betydande klimatnytta kan göras om fastighetsägare och energiföretag tar ett helhetsgrepp och samverkar kring den lokala energiförsörjningen, säger Gabriella Castegren, juryns ordförande och klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

Kopparstaden om priset

- Kopparstaden såg en möjlighet att skapa en energigemenskap tillsammans med Falu Energi & Vatten och Falu kommuns sektorservice. Vi visste att Falu kommun planerade för renovering av skolan och idrottshallen i Sundborn, vilket vi såg som ett perfekt tillfälle för att tillföra ett nytt energisystem i den idylliska byn. Totalt kommer cirka 250 000 kWh elenergi per år avlastas elnätet i Sundborn, säger Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef på Kopparstaden.

- Vårt samarbete har fungerat jättebra och det har nu lett till att ett nytt fjärrvärmenät blir verklighet i Sundborn utanför Falun, fortsätter Kenneth.

Stolt samarbetspartner

Vår egen projektledare här på Falu Energi & Vatten, Sofie Bergsten, kommenterar priset så här:

- Det känns fantastiskt roligt att Fjärrvärme Sundborn uppmärksammas på detta sätt. Vi som arbetar med det känner stolthet över både koncernsamarbetet och den verkliga klimatnyttan.

Läs mer hos Kopparstaden om priset Länk till annan webbplats.