Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nu får Faluborna ta del av elpriskompensationen

På fakturorna som kommer i maj får du som har rätt till kompensationen ett avdrag. Allting sköts automatiskt och du som kund behöver inte göra någonting.

Regeringen beslutade i februari om en elpriskompensation för att stötta konsumenter som drabbats av höga elräkningar i vinter. Kompensationen gäller kunder som förbrukat minst 700 kWh per månad någon gång under perioden december 2021 - februari 2022. Det är elnätsbolagen runt om i Sverige som ansvarar och ser till att kunder får kompensationen.

Drygt 14 000 kunder med elnätsabonnemang hos Falu Energi & Vatten får dela på 56 miljoner. På fakturan som kommer i maj syns det första avdraget.

- Fakturorna når våra kunder under vecka 19 och om du som kund är berättigad till en högre kompensation än beloppet på fakturan, kommer resterande avdrag att göras på kommande fakturor. Avdraget fortsätter till dess att kunden fått hela sin kompensation, berättar Per Magnusson, produktchef el på Falu Energi & Vatten.