Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Fjärrvärmepriset stabilt - trots skakig energimarknad

Bilden visar en kvinnan framför kraftvärmeverket i Falun

Margareta Eriksson framför kraftvärmeverken i Falun där vi producerar el och värme.

Från och med 1 januari höjer vi priset på fjärrvärme med 3 procent.
- I tider när elpriserna står högt upp på agendan känns det extra bra att kunna erbjuda våra fjärrvärmekunder en fortsatt prisstabil energilösning, säger Margareta Eriksson, produktchef.

Det händer saker på energimarknaden. Under det senaste året har elpriserna stigit successivt och vid årsskiftet nådde priserna en tidig rekordnivå. Efter en tillfällig nedgång under början av 2022 har Rysslands invasion av Ukraina fått naturgaspriserna att skjuta i höjden och i slutet av sommaren nådde elpriserna nya rekordnivåer.

Den skakiga energimarknaden påverkar många och har satt fokus på olika uppvärmningsalternativ. Uppvärmning är en stor utgift för många villaägare och företag. – Vår prishöjning blir cirka 45 kr/månad för en normalstor villa, säger Margareta Eriksson och förklarar att tidigare har prisutvecklingen för Faluns fjärrvärme varit i nivå med inflationen:

– Men trots årets höga inflation kan vi ändå hålla en låg prisutveckling. I prognosen för 2023 har vi ökade kostnader för bränsle och drift, men vi har valt att bara ta ut en tredjedel av kostnadsökningen genom prisjustering till kunderna. Resten, den största delen, tar vi från ökade intäkter av elproduktionen från kraftvärmeverket.

Fler efterfrågar fjärrvärme

I energisverige pratas det mycket om hur vi ska säkra landets elförsörjning och hur viktigt det är med väderoberoende energikällor som komplement till vind och sol. Här har kraftvärmeverken en viktig funktion.
– I Falun har vi två kraftvärmeverk som levererar el och värme under alla förhållanden. Under vintern, när vi behöver el och värme som mest, levererar kraftvärmeverken pålitligt bådadera. Att det finns fjärrvärme utbyggt är med andra ord en förutsättning för att vi ska få lokalt producerad el från kraftvärme och kunna hålla ett stabilt pris till våra kunder, förklarar Margareta Eriksson.

De höga elpriserna har också fått allt fler privatpersoner och företag att få upp ögonen för fjärrvärmen.
– Vi får många samtal från personer som ser över sin uppvärmning. De söker en stabilare lösning, både när det gäller pris och teknik. Att fjärrvärmen är en klimatsmart lösning är redan en självklarhet för de flesta. Vi gör vad vi kan för att möta efterfrågan och det är helt klart en spännande tid som vi har framför oss, säger Margareta Eriksson.

Så bestäms priset

I Falun sätts priset på fjärrvärmen genom så kallad kostnadsbaserad prissättning. Priset är anpassat till hur kostnaderna varierar under året och fördelningen av kostnaderna i fjärrvärmesystemet ska vara rättvis.
– Sedan många år är vi också med i Prisdialogen som är en modell som innefattar lokal dialog och central prövning av prisändringar av fjärrvärme. Det ger våra kunder insyn i hur vi sätter priset, avslutar Margareta Eriksson.

Mer information

Fjärrvärme är en bekväm, prisvärd och klimat­smart värme­lösning. Du kan läsa mer om det här:

Fjärrvärme