Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut om stöd till elanvändare

Den 27 oktober presenterade regeringen ett förslag för elprisstöd. Ett högkostnadsskydd för höga elpriser ska införas i elprisområde 3 (som Falun tillhör) och område 4 (södra Sverige).

Fem miljoner kunder kommer att vara berättigade någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor. Stödet kommer att ges till både hushåll, företag och organisationer. Stödet gäller retroaktivt för perioden oktober 2021 – september 2022.

Hur mycket pengar får du?

Hur mycket du får bestäms utifrån:

  • hur hög din elförbrukning varit under perioden oktober 2021 - september 2022.
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.

Vill du räkna ut hur mycket pengar du får kan du logga in på Mina sidor för att få statistik på din elförbrukning.

Detta stöd gäller utöver den elpriskompensation som betalats ut tidigare under 2022. När och hur pengarna ska betalas ut finns det ännu inget beslut om. Mer information kommer under november.

Logga in på Mina sidor genom att klicka här.