Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Äntligen är vi klara på Timmervägen!

Sedan augusti har vi arbetat med att förnya VA-ledningar på Timmervägen i centrala Falun. Nu är vi äntligen klara med ledningsarbetet och sanering, och vägen är öppen för trafik.

Vad har vi gjort

På uppdrag av Falu Energi & Vatten har entreprenadföretaget Peab Anläggning förnyat VA-ledningar på Timmervägen. Under arbetet förnyade vi ledningar för dricksvatten, dagvatten och spillvatten. Vi hittade även olje-, bensin- och dieselföroreningar i marken, vilket innebar sanering av vägområdet.

Tack för ditt tålamod!

Att ta hand om våra allmänna VA-ledningar är viktigt för att säkra dricksvattenkvaliteten, förebygga vattenläckor och förhindra att regn- och grundvatten tränger in i spillvattenledningar.

Vi jobbar hårt för att minimera störningar som påverkar trafiken, men vissa arbeten kräver att vi stänger av vägar för att kunna arbeta snabbare och undvika farliga situationer.

Vi är tacksamma för ditt tålamod! Tillsammans skapar vi en ännu bättre stad att leva, bo och verka i.