Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Föreningar kan ansöka om extra bidrag

Nu kommer föreningar i Falu kommun, som har egna anläggningar och lokaler, att kunna få ett extra ekonomiskt stöd till följd av ökade elkostnader.

I år gör vi ett starkt resultat, och en del av det goda resultatet ska nu användas för att hjälpa utsatta föreningar i kommunen.

Falu Stadshus AB - förvaltningsbolag som agerar moderbolag för Falu Energi & Vatten, Kopparstaden och Lugnet i Falun AB - har beslutat att använda pengar från Falu Energi & Vatten för att möjliggöra ett ekonomiskt stöd till föreningar till följd av de ökade elkostnaderna.

– I dessa tuffa tider är det en bra idé att vi som energibolag kan stötta föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga. Det är viktigt att föreningarna klarar av att utöva sin verksamhet vidare, både för ungdomarnas hälsa och sociala umgänge, säger Jenny Drugge (C), styrelseordförande Falu Energi & Vatten AB.

Många föreningar har det tufft

Det är många föreningar som aviserat att man kommer att få det tufft ekonomisk framöver, när kostnaderna för el drar i väg mot betydligt högre nivåer än tidigare.

– Tillsammans med Falu Energi & Vatten är vi i kommunen måna om att det även fortsatt ska ges möjlighet för barn och unga att kunna använda isanläggningar och skidspår med mera, trots höga elpriser. Genom det beslut som tagits, finns det alltså ekonomisk hjälp att få vilket är oerhört positivt, säger kommunalrådet Liza Lundberg (S).

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att hantera själva ansökan och handläggningen av stödet.

Alla föreningar i Falu kommun som har egna elkostnader är berättigade att söka bidraget. Bidragsperioden är satt till 2022-07-01-2023-06-30.

FAKTA/Så ansöker man om elbidrag

Föreningen kan söka bidrag för ökade kostnader för el (elförbrukning, elnät, skatt) under bidragsperioden, 2022-07-01-2023-06-30, i jämförelse med hur det såg ut under perioden 2021-07-01 – 2022-06-30.

Bidraget söks via föreningsportalen på falun.se Länk till annan webbplats. och det kommer att gå att lämna in en ansökan från den 20 december 2022 fram till den 31 mars 2023.

Beslut om bidraget kommer att ske i två omgångar:

  • Föreningen redovisar sin elförbrukning under perioden 2021-07-01 – 2022-06-30 och ersätts med 1 kr/kWh som utbetalas efter beslut i kommunfullmäktige den 2 februari 2023.
  • Föreningen redovisar senast den 1 september 2023 sina faktiska kostnader för el, med avdrag för eventuella bidrag från staten, för bidragsperioden 2022-07-01-2023-06-30 jämfört med hur det såg ut under perioden 2021-07-01-2022-06-30, och ersätts med den faktiska summan efter avdrag för den summa som tidigare har utbetalats. Pengarna utbetalas 30 oktober 2023.