Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

VA-arbeten vid trafikplats Tallen – så påverkas du

Vägskylt

Vi arbetar med att förnya VA-ledningar på södergående avfart E16, vid trafikplats Tallen. Därför stängs avfarten av den 19-31 januari. Omledning sker via trafikplats Karlsvik. Uppdatera dig om hur arbetet kan påverka dig!

Så påverkas du

Från den 19 januari till och med 31 januari (om det inte uppstår nya förutsättningar) pågår arbete längs med södergående avfart E16, vid trafikplats Tallen. Därför stängs avfarten av under perioden och omledning sker via trafikplats Karlsvik. Tunavägen och Källviksvägen påverkas inte.

Skyltning kommer att finnas vid sträckan - följ den.

Karta visar var vi befinner oss under arbetets gång:

Kartan visar vägen E16 mellan Falun och Borlänge. Röd markering visar var vägen är avstängd, södergående infart till Tallen. Grön markering visar omledning via trafikplats Karlsvik.

Kartan visar vägen E16 mellan Falun och Borlänge. Röd markering visar var vägen är avstängd, södergående infart till Tallen. Grön markering visar omledning via trafikplats Karlsvik. Karta: Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan ©

Vad gör vi

Falu Energi & Vatten förnyar VA-ledningar vid Tallen. Under arbetet förnyar vi ledningar för dricksvatten och spillvatten. Att ta hand om våra allmänna VA-ledningar är viktigt för att säkra dricksvattenkvaliteten, förebygga vattenläckor och förhindra att regn- och grundvatten tränger in i spillvattenledningar.

Tack för ditt tålamod!

Vi jobbar hårt för att minimera störningar som påverkar trafiken, men vissa arbeten kräver att vi stänger av vägar för att kunna arbeta snabbare och undvika farliga situationer. Vi är tacksamma för ditt tålamod! Tillsammans skapar vi en ännu bättre stad att leva, bo och verka i.

Om du har frågor

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om arbetet.