Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Julgransinsamlingen tar paus även 2023

Det blir ingen julgrans­insamling 2023, och det har flera orsaker. Bland annat den ökade smittorisken bland personalen, vår dagliga verksamhet går alltid i första hand.

Vår högsta prioritet är att hålla igång våra samhällsviktiga verksamheter som el, värme, vatten, stadsnät och sophämtning.

När vi samlar in julgranar gör vi det utöver vår ordinarie hämtning av hushållsavfall, en helgdag, och vi tar hjälp av medarbetare från flera avdelningar som åker ihop i följebilar.

Orsaker till pausad insamling

En av de största orsakerna till att vi pausar insamlingen är smittorisken. Under julgransinsamlingen behöver många medarbetare från alla våra avdelningar och från olika anläggningar arbeta tätt tillsammans. Under dagen då granar samlas in behöver vi samarbeta, både i sopbilar, personbilar samt i och omkring uppsamlingsplatser. Det blir svårt att hålla avstånd vilket ger en ökad risk för smitta. Och personalen behöver vara frisk för att vi ska kunna hålla igång våra samhällsviktiga verksamheter.

Julgransinsamlingen är en väldigt uppskattad dag bland våra medarbetare. En dag då vi får komma ut och heja på dig samtidigt som vi hjälper dig med julgranen. Så vi tycker så klart det är jättetråkigt att behöva ställa in.

Riastugan får ändå värme och el

Sedan julgransinsamlingen startade 2013 har Falu Energi & Vatten valt att skänka pengar motsvarande granens värde till Riastugan. Riastugan ger sina gäster en chans till värme och gemenskap, ett viktigt arbete för Falun. Därför väljer vi, trots utebliven insamling, att hjälpa Riastugan genom att de även i år får bidrag till värme och el.

Lämna julgranen på återvinningscentralen

I år får du alltså ta hand om julgranen själv. Det gör du bäst genom att ta med den till någon av återvinningscentralerna i Falun, Svärdsjö och Bjursås. Där lämnar du granen på samma ställe som du lägger ris, grenar och träd.

Här hittar du återvinningscentralernas öppettider