Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nu är vi klara vid trafikplats Tallen

Idag blir vi klara med ledningsarbetet för dricksvatten och spillvatten intill södergående avfart vid trafikplats Tallen.

Under snart två veckor har vi arbetat med att förnya VA-ledningar vid trafikplats Tallen intill E16. Idag (31/1) blir vi klara med arbetet och senast klockan 22.00 kommer södergående avfart vara öppen för trafik.

Vad har vi gjort

Att ta hand om våra allmänna VA-ledningar är viktigt för att säkra dricksvattenkvaliteten, förebygga vattenläckor och förhindra att regn- och grundvatten tränger in i spillvattenledningar. Vid Tallen-området har vi förnyat ledningar för dricksvatten och spillvatten.

Tack för ditt tålamod!

Vi jobbar hårt för att minimera störningar som påverkar trafiken, men vissa arbeten kräver att vi stänger av vägar för att kunna arbeta snabbare och undvika farliga situationer. Vi är tacksamma för ditt tålamod! Tillsammans skapar vi en ännu bättre stad att leva, bo och verka i.