Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Fjärrvärme vintertid – vad ska man tänka på?

Ida Christensen som jobbar på Kraftvärmeverket

Den skakiga energimarknaden har under vintern påverkat de allra flesta villaägare och företag. Det har ofrånkomligen även riktat fokus mot olika uppvärmningsalternativ.

Så, hur fungerar fjärrvärme under årets kallaste månader?

Vinterns kyla påverkar naturligtvis effektbehovet runt om i samhället, särskilt under de rejäla köldknäpparna.

– Under de riktigt kalla vinterdagarna, när temperaturen sjunker ner mot -20 grader, krävs nära dubbelt så mycket effekt som vid mildare klimat, kring +-0 grader, berättar Johan Strand, driftchef KVK (kraft, värme, kyla).

Så funkar driften när det är riktigt kallt

– I driften handlar det om att köra anläggningarna så optimalt som möjligt under årets kallaste perioder och att upprätthålla driftsäkerheten när pannorna går på max. Vi har dessutom reservanläggningar att starta, och ett bra samarbete med Borlänge Energi, om driftstörningar skulle uppstå, säger Johan Strand.

Avlastar elnätet vintertid

Fjärrvärme (eller kraftvärme) producerar – utöver just värme – även elektrisk energi. Under vintern är fjärrvärme ett särskilt bra alternativ eftersom den inte belastar elnätet, utan istället producerar elektricitet. Värmeproduktionen i ett fjärrvärmeverk är dessutom effektiv och använder rester från skogsbruk och sågverk som blir över när man tillverkar plankor och brädor, med både ekonomiska och miljömässiga fördelar som resultat.

Värme från biobränsle, även på vintern

– I våra kraftvärmeverk eldar vi med miljövänligt biobränsle. Merparten av bränslet tas inom en radie av tio mil kring Falun och består till största delen av bark, flis, spån och returträ. Värmen produceras lokalt och energin stannar i Falun, på så sätt är fjärrvärmen verkligen ett långsiktigt bra val, även på vintern, säger Johan Strand.

Några tips för de riktigt kalla dagarna

Att spara på energi när det är riktigt kallt är solidariskt och bidrar till minskad risk för driftstörningar.

Här är några snabba vintertips:

  • Välj dusch framför bad (och duscha mer sällan)
  • Sänk inomhustempen med någon grad (gärna mer i rum som sällan används)
  • Möblera smart och “stäng inte in” element, luften måste få cirkulera!

Hur fungerar fjärrvärme?

Vår fjärrvärme produceras i våra kraftvärmeverk och fördelas via ett rörsystem till dig som kund – från produktionsanläggningen via fjärrvärmenätet till kundcentralen. Elektriciteten som produceras levereras ut på det lokala elnätet. Vi eldar med biobränsle och den aska som blir över efter förbränningen återförs sedan till kretsloppet. På så vis bidrar vår fjärrvärme till minskade koldioxidutsläpp, med en bättre miljö och renare luft som resultat.

Fjärrvärmekunderna har alltså tillsammans minskat utsläppen med 145 000 ton/år. Det är lika mycket som 47 000 bilar släpper ut.

Bekväm och prisvärd värme – vinter som sommar

Fjärrvärme är rent, effektivt och bekymmersfritt. Du slipper beställa bränsleleveranser eller sotning av eldstad. Värmen kommer dessutom från ett slutet system med hög tillförlitlighet.

Det kostar mindre att skaffa fjärrvärme än många andra uppvärmningsalternativ och priset ökar dessutom långsammare. Som privatkund har du rörligt pris och inga fasta avgifter.

Vill du också ha fjärrvärme till ditt hus?

Läs mer här och lämna en intresseanmälan (eller ring oss)