Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Nya riktlinjer för nätavgift småskalig elproduktion

Solceller på ett tak, rödmålat hus.

I dag har elnätsbolagen i Sverige en reducerad nätavgift för mindre elproducenter, när överskottselen skickas in på elnätet. Detta enligt ellagens bestämmelser.

Den reducerade avgiften krockar med EU-regler, där alla elproducenter oavsett storlek ska betala sin faktiska del av kostnaden och därför har det nu kommit nya riktlinjer.

Energimarknadsinspektionen, Ei, har nu meddelat att alla produktionsanläggningar ska betala de faktiska kostnader de bidrar till. Falu Energi & Vattens bedömning i nuläget är att mindre anläggningar, max 43,5 kW och 63 A mätarsäkring, inte bidrar med någon sådana. Det nya beslutet innebär att du som innehar ovanstående anläggning inte behöver betala en månadsavgift.

– Är du en privatperson med solceller, kan du vara lugn i nuläget. Beslutet tyder på att det är småskaliga produktionsanläggningar, 43,5 – 1500 kW, och separata produktionssäkringar som kommer påverkas mer, säger Oscar Willén, Nätmarknadsansvarig på Falu Energi & Vatten.

Separat produktionssäkring innebär att du har en större säkring installerad på din produktionsanläggning än på din vanliga förbrukningsanläggning.

– När Ei kommer med ytterligare information och riktlinjer kommer vi följa dem. Ifall det skulle innebära en avgift bör den i sådana fall bli liten, fortsätter Oscar.

Om Falu Energi & Vatten gör en avgiftsförändring kommer du som blir berörd kontaktas.

Kraftig ökning av solcellsanläggningar påverkar beslutet

Antalet solcellsanläggningar som ansluts mot elnätet ökar kraftigt. Jämfört med samma tid förra året så är anslutningarna fyra gånger fler. Hittills i år har cirka tvåhundra nya anläggningar registrerats jämfört med femtio samma tid förra året.

En glädjande ökning men det innebär också en större arbetsmängd för elnätsbolagen och framför allt blir det utmaningar för elnätet. Utmaningar beror på att flera solceller i ett område kan leda till en för hög spänning i elnätet, vilket betyder att en godkänd elkvalité inte kan uppnås. Den sista anläggningen i området kan då inte anslutas innan förstärkningar gjorts i elnätet.

– Sådana här åtgärder kan ta lång tid att utföra. Ännu har vi inte behövt förstärka nätet men i och med de ökade solcellsanläggningarna i vårt elnät är det bara en tidsfråga innan det sker. Du som håller på att installera solceller, se till att den elinstallatör som ska göra arbetet skickar in en föranmälan i god tid. Då kan vi meddela dig om det är möjligt att ansluta just din anläggning i elnätet, säger Oscar.

Om du har frågor

Vi förstår att detta kan innebära en del frågor för dig som kund. Kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller skicka e-post till info@fev.se. Våra öppettider är vardagar 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

Mer information

På Energimarknadsinspektionens hemsida kan du läsa mer om nätavgift för ägare av mindre produktionsanläggningar:

Energimarknadsinspektionen Länk till annan webbplats.