Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Bevattningsförbud i Svärdsjö med omnejd – det här gäller

Från och med 26 juni råder bevattningsförbud för dig som bor eller är verksam i Svärdsjö Kyrkby, Östansjö, Svärdsjö-Böle, Linghed, Borgärdet, Svärdsjö-Boda, Bengtsheden och Gårdvik.

Förbudet innebär att du enbart ska använda allmänt dricksvatten till mat, dryck och personlig hygien.

– När vi tar beslut om ett bevattningsförbud finns risk att dricksvattnet inte räcker till. Vi ser nu att grundvattennivån i Svärdsjö vattentäkt är låg och för att inte riskera att vattnet tar slut i våra brunnar inför vi bevattningsförbud och uttag av större mängder dricksvatten. Vi informerar löpande om det sker några förändringar, säger Lena Melander, chef för vattenförsörjning.

Bevattningsförbud i Svärdsjö med omnejd

Från och med 26 juni och tills vidare gäller bevattningsförbud i Svärdsjö Kyrkby, Östansjö, Svärdsjö-Böle, Linghed, Borgärdet, Svärdsjö-Boda, Bengtsheden och Gårdvik.

Vid bevattningsförbud ska du enbart använda allmänt dricksvatten till det allra viktigaste:

 • mat
 • dryck
 • personlig hygien som dusch
 • tvätt och städ

Det är förbjudet att använda allmänt vatten för att:

 • vattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna, men vattna sparsamt)
 • vattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
 • fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
 • högtryckstvätta exempelvis fasader, trädäck, markbeläggning och fordon

Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till viktiga samhällsfunktioner som vårdcentraler, storkök, skolor, äldreboenden, restauranger och för det grundläggande hushållsbehovet hemma.

Bilden visar texten Tack och en vattendroppe med ett hjärta

Begränsningar i övriga delar av kommunen

Sedan tidigare gäller även bevattningsbegränsningar i hela Falu kommun. Från och med 12 juni får du som bor i kommunen endast använda en större mängd dricksvatten från klockan 23.00 till klockan 05.00.

Bevattningsbegränsningar i Falu kommun - det här gäller

Frågor och svar:

Vad får jag använda vattnet till under ett bevattningsförbud?

Vid bevattningsförbud ska du enbart använda allmänt dricksvatten till det allra viktigaste som:

 • mat
 • dryck
 • personlig hygien som dusch
 • tvätt och städ

Jag driver ett jordbruk och använder större mängder vatten. Hur ska jag tänka?

Torka berör många olika sektorer. Det kan utöver dricksvattenförsörjningen handla om bevattning, foderbrist, risk för skogsbränder med mera. Kontakta Falu kommun, länsstyrelsen eller Jordbruksverket för råd.

Hur lång tid pågår ett bevattningsförbud?

Ett bevattningsförbud gäller tills vi informerar om annat. Vid ett bevattningsförbud informerar vi alltid dig som kund via flera kanaler som exempelvis vår webbplats och genom SMS-utskick. Vi informerar när vi beslutat om ett förbud och när det uppgör att gälla. Här kan du läsa mer om hur du prenumererar på våra nyheter och får SMS-utskick.

Nyheter och press - Falu Energi & Vatten (fev.se) Länk till annan webbplats.

SMS om driftstörning - Falu Energi & Vatten (fev.se) Länk till annan webbplats.

Vad händer om man bryter mot bevattningsförbud?

Om du bryter mot bevattningsförbud kan vi behöva begränsa tillgången eller i värsta fall stänga av dricksvattnet till fastigheten. Genom att alla hjälper till att spara vatten minskar risken för att viktiga samhällsfunktioner som äldreboenden, förskolor och näringsliv blir utan vatten.

Bevattningsförbud regleras i ABVA Pdf, 161.8 kB. och Lagen om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats..

Hur följer ni upp att alla följer bevattningsförbudet?

Vi följer trender av uttag varje dag och kontrollerar grundvattennivåer vid våra uttagsbrunnar. Men ett bevattningsförbud bygger också på att alla tar sitt ansvar och hjälper till med att spara på vattnet.

Vad händer om dricksvattnet tar slut?

Om grundvattennivån i vattentäkten sjunker till så låga nivåer så att vi inte får upp tillräckligt stora mängder vatten ur våra brunnar till vattenverket, kan vi inte producera dricksvatten ut till ledningsnätet och dig som kund.

Måste jag betala full avgift när det är bevattningsförbud?

Ett bevattningsförbud tar inte hänsyn till vem eller vilka som har betalt vad, utan ett bevattningsförbud utlyses för att rädda en allvarlig situation så att det inte fortskrider till ett akut läge.

Ett akut läge kan innebära att vattenresursen i täkten tar slut eller en sänkning av grundvattennivån kan innebära risk för att kvaliteten försämras innan vattnet börjar ta slut.

Jag har egen brunn – vad gäller vid bevattningsförbud?

Du som har egen brunn kan påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden. Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Håll ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning.

Jag driver en mindre blomsterbutik och har inte tillgång till annat vatten än kommunalt vatten. Kan jag vattna blommorna?

Mindre förbrukning genom att vattna med vattenkanna är ok. Vi har fokus att få bort de stora uttagen i första hand, för att se om det ger effekt.

Är det okej att använda sjövatten för bevattning vid ett förbud?

Förbrukning av sjövatten påverkar inte det kommunala dricksvattnet. Kontakta Länsstyrelsen vid övriga frågor.