Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Fulspolning i toan – se vad som händer!

Bilden visar en man inne i ett avloppsreningsverk som visar upp ett par trosor som fastnat i ett rensgaller.

Vår mekaniker Bengt visar upp ett par trosor som spolats ner i toan, pumpats vidare i ledningar och till slut fångats upp i avloppsreningsverket i Främby.

Vad händer om vi spolar ner skräp i toaletten? Bengt Wadell jobbar på avloppsreningsverket i Främby och han vet vad som händer i pumpstationer och ledningar.

– Jag tror det är bra att visa vad som händer om vi spolar ner skräp i avloppet. Toaletten är ju ingen trollkarl, utan när för många fulspolar kan det bli stopp i pumparna som ska pumpa avloppsvattnet vidare från bostäder till reningsverken, säger Bengt.

Vad händer om vi får ett driftstopp i en pumpstation?

– Om vattnet inte kan pumpas vidare, så behöver det ta ”en annan väg”. Det kan innebära att vattnet bräddas ut till vattendrag eller att vattnet stiger upp i källare och orsakar översvämning, förklarar Bengt.

Bilden visar trasor som fastnat i en pump.

Så här kan det se ut efter ett driftstopp på en pumpstation. Pumpens uppgift är att ta emot avloppsvatten från bostäder och pumpa det vidare via ledningar till avloppsreningsverket.

Det är inte bara i pumpstationerna och ledningarna som skräpet fastnar, utan det skapar också stora problem i reningsverken. En större mängd fångas upp i grova rensgaller, som sorterar ut skräpet innan vattnet rinner vidare in i verken.

– Men tyvärr så räcker inte alltid rensgallret till, utan skräp kan fortsätta vidare in i reningsverken. Där fastnar det sedan i pumpar som används i reningsprocessen. Skräpet täcker även för luftningsutrustning som används i den biologiska reningen och försämrar tillgången till syre för mikroorganismer och bakterier som hjälper oss att rena vattnet, berättar Bengt.

Bilden visar en bassäng som städas och i botten syns en massa med skräp.

En ögonblocksbild från när vi gör underhållsarbete i ett av våra avloppsreningsverk. Bassängens botten är täckt med skräp från ett antal toalettbesök.

Så vad önskar du dig mest av allt?

– Ja, då skulle jag önska att vi alla tar ett kollektivt beslut om att kiss, bajs och toapapper är det enda som spolas ner i toaletten. Skräp som spolas ner orsakar dyra och besvärliga stopp, stoppen kan orsaka översvämning i källare eller bräddas ut till vattendrag. Om det är badsäsong kan detta orsaka badförbud i vattendraget, säger han.