Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Vad gör du med dina kläder?

Just nu undersöker vi hur faluborna tar hand om textilier som inte längre används. Till exempel kläder, lakan och handdukar. Vi är tacksamma om just du vill vara med och svara på en enkät. Formuläret besvaras anonymt och resultatet kommer användas till att få kunskap om läget. Det tar cirka 3 minuter att svara.

Det slängs för mycket textiler i det brännbara grovavfallet på återvinningscentralen. Plockanalyser visar att faluborna slänger omkring 245 ton textilier varje år. Minst hälften av dessa är rena och fina kläder som direkt skulle kunna användas av någon annan.

I Sverige köper vi ungefär 14 kg textilier per person och år samtidigt som vi slänger hälften av dessa i soporna varje år. Av de klädesplagg vi köper används dem i snitt endast 7 gånger innan de slängs. Vi behöver bli bättre på att förlänga livet på våra kläder och textilier. En cirkulär omställning innebär att ta tillvara så mycket som möjligt av de material vi redan satt på marknaden och se till att de kan återanvändas eller få nytt liv om och om igen.

Vi vill veta hur du gör!

Vad kan Falu Energi & Vatten och Falu kommun göra för att hjälpa faluborna ändra sitt beteende kring textilier och därmed minska sitt klimatavtryck?

Vi genomför nu en förstudie för att undersöka hur vi kan hantera våra textilier på ett mer resurseffektivt sätt. Med denna enkät vill vi öka förståelsen om vad faluborna gör med sina textiler, för att i förlängningen öka återvinningen av detta material.

Du kan svara på enkäten till och med 17 december.

Scanna QR-koden för att besvara enkäten eller klicka här Länk till annan webbplats..

 

QR-kod.