Ingen julgransinsamling 2024

Vi kommer inte att samla in julgranar 2024. Du behöver själv ta med den till någon av återvinningscentralerna i Falun, Svärdsjö och Bjursås. Där lämnar du granen på samma ställe som du lägger ris, grenar och träd.

Orsak till pausad insamling

Orsaken till att vi pausar insamlingen på obestämd tid, är att vi saknar resurser att hantera insamlingen på ett bra sätt, vad gäller hantering och bemanning.

När vi har samlat in julgranar har vi gjort det utöver vår ordinarie hämtning av hushållsavfall, en helgdag, med hjälp av medarbetare från flera avdelningar som har åkt ihop i följebilar, men det är en hantering som kräver omfattande planering och bemanning.

Vår högsta prioritet är att hålla igång våra samhällsviktiga verksamheter som el, värme, vatten, stadsnät och sophämtning.

Riastugan får ändå värme och el

Sedan julgransinsamlingen startade 2013 har Falu Energi & Vatten valt att skänka pengar motsvarande granens värde till Riastugan. Riastugan ger sina gäster en chans till värme och gemenskap, ett viktigt arbete för Falun. Därför väljer vi, trots utebliven insamling, att hjälpa Riastugan genom att de även i år får bidrag till värme och el.

Lämna julgranen på återvinnings­centralen

Även i år får du alltså ta hand om julgranen själv. Det gör du bäst genom att ta med den till någon av återvinningscentralerna i Falun, Svärdsjö och Bjursås. Där lämnar du granen på samma ställe som du lägger ris, grenar och träd.

Här hittar du återvinningscentralernas öppettider