Ledningsarbeten mellan E16 och Britsarvet – så påverkas du

Nu påbörjar vi ett större ledningsarbete mellan E16 och Britsarvet i centrala Falun. Arbetet kommer att påverka vissa gång- och cykelstråk fram till sommaren 2024. Påverkar det din resväg? Uppdatera dig!

Så påverkas du

Fram till och med juni 2024 kommer vi att förnya och anlägga nya ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, fiber och el i centrala Falun – mellan E16 och Britsarvet. Under pågående arbete kan framkomligheten på vissa delar av gång- och cykelstråk vara begränsad.

Karta visar området som berörs av vårt arbete. På sträckor som påverkar trafiken (bilväg eller gång- och cykelstråk) finns hänvisningsskyltar för alternativa vägar i närheten.

Bilden visar en karta över området kring E16 och Britsarvet i Falun. Kartan innehåller fem färgade sträckor. Röd sträcka löper intill Skålpussen. Brun sträcka löper från Solvägen längs med E16. Blå sträcka går under E16. Mörkblå sträcka löper från Västra Kålgårdsparken över dammen och mot vattenverket. Gul sträcka går under järnväg och längs med järnvägen en kortare sträcka mot Bojsenberg-hållet.

1) Röd sträcka

Här förlägger vi nya ledningar i obruten skogsterräng för processvatten, fjärrvärme och fiber. Arbetet pågår under januari-februari 2024 och kommer inte att påverka trafiken.

2) Brun sträcka

Här förlägger vi nya ledningar för processvatten och fjärrvärme. Vi förnyar också samtliga ledningar som finns i gatan. Bilväg och gång-/cykelväg på Solvägen kommer att vara helt eller delvis avstängd. Trafiken leds om, följ hänvisningsskyltar. Arbetet pågår under januari-mars 2024.

3) Blå sträcka

Här sker borrning under E16. Vi förlägger nya ledningar för processvatten, dricksvatten och fiber. Arbetet pågår under mars 2024 och kommer inte att påverka trafiken.

4) Mörkblå sträcka

Här förlägger vi nya ledningar för processvatten, dricksvatten och fiber på botten av Kålgårdssjön. Arbetet pågår under januari-mars 2024. Gång- och cykelvägar i Västra Kålgårdsparken leds tillfälligt om, följ hänvisningsskyltar.

5) Gul sträcka

Här sker borrning under järnvägen. Vi förlägger nya ledningar för processvatten, dricksvatten och fiber. Arbetet pågår mars-april 2024 och kommer inte att påverka trafiken.

Vad gör vi

På uppdrag av Falu Energi & Vatten och Falu kommun kommer entreprenadföretaget Peab förlägga nya ledningar för dricksvatten, processvatten, fjärrvärme, fiber och el i området mellan Britsarvet och Ingarvet. Under pågående arbete kommer vi också att förnya befintliga ledningar för dricksvatten, avlopp, dagvatten, fiber och el i östra delen av Stenslund (Solvägen) mot E16.

Processvatten är vatten som används inom tillverkning eller industri. I det här projektet förlägger vi ledningar för processvatten som ansluter vattenledning från Rogsjön till Ecodatacenters verksamhet (Eco DC).

Tack för ditt tålamod!

Vi jobbar hårt för att minimera störningar som påverkar trafik och gång- och cykelstråk. Vissa arbeten kräver att vi stänger av vägar för att kunna arbeta snabbare och undvika farliga situationer. Vi är tacksamma för ditt tålamod! Tillsammans skapar vi en ännu bättre stad att leva, bo och verka i.

Vid frågor

Om du har frågor om vårt arbete - kontakta byggledare Morgan Lundgren på morgan.lundgren@projektledarbyran.se