Återvinningsstationen vid Tisken och Östra skolan tas bort 25 januari

En hand lägger pappersåtervinning i behållare

Återvinningsstationen (ÅVS) 7569 Östra Skolan tas bort på grund av att den inte har en lämplig placering ur trafiksäkerhets­hänseende och ÅVS 7570 Tisken­parkeringen tas bort på grund av att parkeringen ska göras om.

Du som sorterar vid Östra skolan

Om du brukar sortera dina förpackningar vid Östra skolan kan du istället använda närmaste ÅVS som är:

  • 7566 Gamla Herrgården (Nybrogatan 44 – Parkgatan) eller
  • 7554 Lustigknopp (Linnévägen 31).

Du som sorterar vid Tisken

Om du sorterar vid Tisken är närmaste station:

  • 7558 Järnet (Kisvägen 24, korsningen Timmervägen – Kisvägen).

I samband med att Tisken och Östra skolan tas bort utökas antalet tömningar på 7554 Lustigknopp och Gamla Herrgården.

Läs mer om våra återvinningsstationer