Klart med leverantör av batterilager

Det är nu klart att Soltech Energy Solutions blir leverantör av det storskaliga batterilager som Falu Energi & Vatten ska uppföra. Det planerade batterilagret kommer att ge ökade möjligheter till stabilitet i lokalnätet.

I september 2023 fattade Falu Energi & Vattens styrelse beslut om att investera i ett batterilager. Anläggningen ska ha en effekt motsvarande 12 MW med en energikapacitet på 12 MWh. Satsningen är på omkring 65 miljoner. Leverantören Soltech Energy Solutions är en koncern med bolag inom solenergi och närliggande branscher som elteknik, fasad- och takentreprenad, laddlösningar, batterier och storskalig lagring.

Bakgrunden till beslutet om att uppföra ett batterilager är att det svenska energisystemet förändrats till att utgöras av en större andel icke planeringsbar produktion, till exempel vindkraft. I och med det har det uppstått ett behov av nya resurser i elnätet som bidrar till att hålla balansen mellan produktion och konsumtion.

Till gagn för kunderna

Det planerade batterilagret kommer att ge ökade möjligheter till stabilitet i lokalnätet. Alltså det elnät som tar hand om transporten den sista biten ut till elanvändarna, såsom hushåll och företag.

– Ett batterilager ger naturligt möjlighet till ett mer robust lokalnät med minskade avbrottstider. Det kommer våra kunder till gagn genom ökad driftsäkerhet i elnätet, berättar Markus Åkerberg, chef för elnät, stadsnät och energitjänster på FEV.

I förlängningen kommer batterilagret också kunna användas till att stötta Faluns lokala elnät och göra det mer robust och inte minst möjliggöra att fler kunder kan ansluta sig.

Placering i Främby

Anläggningen ska stå klar i slutet av året. Placering blir i anslutning till ett av FEV: s befintliga ställverk i Främby.