Vi renoverar avloppsledningar i Grycksbo och Aspeboda

Bilden visar en lastbil som står på en gatan och på bilens skåp står det Nodig Nordics

Under våren kommer vi att renovera avloppsledningar i Grycksbo och Aspeboda. Här får du mer information om vårt arbete.

För att minska mängden tillskottsvatten som kommer in till våra reningsanläggningar genomför vi förnyelsearbeten av avloppsnätet.

Tillskottsvattnet är vatten som inte ska finnas i avloppssystemet. Det består bland annat av regnvatten, sjövatten och grundvatten som tränger sig in i avloppssystemet genom ledningar och brunnar som är i dåligt skick och via felkopplingar i det allmänna ledningsnätet.

Så jobbar vi

På uppdrag av Falu Energi & Vatten kommer entreprenören Nodig Nordics renovera och stärka upp befintliga huvudledningar för avlopp i Grycksbo och Aspeboda. Arbetet sker med en schaktfri teknik via befintliga brunnar, vilket innebär att vi minskar behovet av att gräva i gatan.

Med start sista veckan i mars (vecka 13) och fram till sommaren kommer vi att renovera avloppsledningar på delar av:

Grycksbo

  • Bergsätravägen
  • Dalvägen
  • Drottningvägen
  • Formvägen
  • Kyrkbyvägen
  • Källvägen
  • Munktells väg
  • Örjesbovägen

Aspeboda

  • Lilla Aspeboda - bakom skolan och längs med fotbollsplanen

Du som bor eller har en verksamhet i ett område där vi ska genomföra arbeten kommer att få information i brevlådan inför arbetsstart.

Vi kommer att stänga av fastighetsserviser för att kunna genomföra arbetet, men toaletter kan användas sparsamt under avstängningen.

Om du har frågor

Kontakta vår arbetsledare Jörgen Tunerlöv (NoDig Nordics) på 070-376 10 57 eller jorgen.tunerlov@nodignordics.se om du har frågor om arbetet.