Besiktning av elnätet med helikopter

Inom kort kommer vi besikta vårt högspänningsnät inom Falu kommun. Ny planerad dag för start av flygning är 14 maj. Vi meddelar alltid via lokala P4-stationen att besiktning äger rum.

Besiktningen görs i Falu elnäts distributionsområde. Besiktningen påverkas av väder och vind som kan göra att vi inte kan flyga just den dagen.

Därför behöver vi flyga

För att sköta och underhålla säkerheten i elnäten så ska alla högspänningsledningar som går i luft besiktas. Enligt föreskrifter ska besiktningen ske varje år. Vi gör det med helikopter eftersom vi snabbt får en överblick över eventuella fel. Inspektionerna gör att vi kan åtgärda fel innan de orsakar strömavbrott för dig som kund.

Vi flyger på låg höjd utmed kraftledningarna och det medför visst buller som kan skrämma känsliga djur. Mer information om specifika områden där vi flyger uppdateras dagligen via Trafikredaktionen Sveriges radio. Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta kundtjänst, 023-77 49 00.