Återvinningsstationen vid City Gross tas bort 20 maj

En hand lägger pappersåtervinning i behållare

Återvinningsstationen (ÅVS) 17674 City Gross tas bort på grund av att markägaren inte förlänger arrendeavtalet. Markägaren vill nyttja marken till annat.

Du som sorterar vid City Gross

Om du brukar sortera dina förpackningar vid City Gross kan du istället använda närmaste återvinningsstation som är:

Läs mer om våra återvinningsstationer